Napomena

SHKM KATEHEZE

  

Vrijeme kroz godinu

 

Kateheza 1: U svjetlosti hodimo! (1 Iv 1, 7)

Kateheza 2: Postavih te za svjetlost poganima... (Dj 13, 47)

Kateheza 3: Prispodoba o svjetiljci (Mt 5, 13 – 16)

Kateheza 4: Susretnimo svjedoke Svjetlosti: Majka Terezija

Kateheza 5: Drinske mučenice – primjer za nasljedovanje

 Prilog

 

Došašće


Predadventska duhovna obnova: razmatranje Gospine krunice – Otajstava svjetla

Prilog

Kateheza 6: Budimo svjedoci svjetla

 Prilog

Kateheza 7: Svjetlo u tami svijetli i svjetlost ga ne obuze (Iv 1, 4 – 5)

Kateheza 8: Svjetlost spasenja... (Lk 2, 30 – 32)

Kateheza 9: Svjetlost jakosti (Božje snage)

 

 

Vrijeme kroz godinu


Kateheza 10: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni (Lk 20, 17)

   Prilog

Kateheza 11: Tko je najveći? (Lk 22, 24 – 27)

Kateheza 12: Isus hoda po vodi (Mt 14, 22 – 34)

Kateheza 13: Susretnimo svjedoke Svjetlosti: blaženi Ivan Pavao II.

   Prilog

 

 

Korizma


Pretkorizmena duhovna obnova: Duh poniznosti fra Bonifacija Pavletića

       Prilog

Kateheza 14: Sin Čovječji nema kamo bi glavu naslonio! (Lk 9, 58)

   Prilog

Kateheza 15: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve (1 Iv 1, 5)

Kateheza 16: Nisam dostojan da uđeš pod krov moj... (Lk 7, 1 – 10)

Kateheza 17: Budi svjetlo!... (1 Iv 2, 7 – 11)

   Prilog

Kateheza 18: Susretnimo svjedoke Svjetlosti: bl. Alojzije Stepinac

   Prilog

 

 

Uskrsno vrijeme


Kateheza 19: Šimune Ivanov, ljubiš li me?

Kateheza 20: Gospodin Isus me posla da progledaš... (Dj 9, 17)

   Prilog

Kateheza 21: Susretnimo svjedoke Svjetlosti: sv. Maksimilijan Kolbe

   Prilog

 

 

Priprema neposredno prije susreta

Kateheza 22: Svjetlost istinita već svijetli (1 Iv 2, 8)

 

Poslije susreta

Kateheza 23: Svjetlost istinita već svijetli (1 Iv 2, 28) 


TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION