Napomena

Duhovna obnova za mlade u Glini

U subotu 03. ožujka 2012. godine zazivom Duha Svetoga s početkom u 16.oo sati u Pastoralnoj dvorani župe sv. Ivana Nepomuka u Glini, održana je jednodnevna duhovna obnova za mlade. Ovu korizmenu duhovnu obnovu na kojoj je sudjelovalo 16 mladih iz župe Gline i Viduševac, predvodio je župni vikar vlč. Ivan Faletar.

Duh Sveti je Osoba koja nas mijenja. On je svemoćan, dobar, predivan, svet... Udahnut nam je pri rođenju dah života kojeg nazivamo duhom. Time nam je Bog dao i svoje kvalitete dobrote, mira, slobode i ljubavi. Duhu Svetomu se otvaramo i primamo ga kroz molitvu, tišinu, Sveto Pismo i sakramente. On je ljubav i on je taj koji pobjeđuje sve nedaće života, i koji nas mijenja.

Odabrane teme ove duhovne obnove su čovjek, Bog, vjera, molitva i Kraljevstvo Božje. Zašto čovjek? Upravo zbog toga što je njemu potrebna duhovna obnova i potrebno mu je oproštenje i mir. Nema čovjeka na ovoj kugli zemaljskoj koji nije grješan i kojem nije potreban Krist. Čovjek je taj koji ubija druge, mrzi bližnje ili sebe, laže, krade. To nam pokazuje da nešto nije u redu sa nama. Nešto ne štima u tim odnosima među ljudima, među čovjekom. A kako naš odnos jedan prema drugom nije dobar, kako bi onda naš odnos prema Bogu mogao biti dobar. No, čovjek je i taj koji traži mir, sreću, smisao života, svoga Oca i dr. Bog je taj u kojem možemo pronaći utjehu i spasenje, oproštenje i obnovu duha. Jer nas samo On može podignuti iz tame i spasiti. Vjera  nas ljudi u današnje vrijeme je slaba. Više mislimo na svoju materijalnu sigurnost koja nas zarobljava, nego na duhovnu. Pri samoj pomisli na vjeru trebamo pomisliti na Boga koji mi želi samo dobro. Da li ja vjerujem da je On tu radi nas? Kakva je moja vjera i kako vjerovati uopće?

To upravo možemo saznati kroz samu molitvu. U njoj se susrećemo s Bogom. Molitva je temelj našeg odnosa prema Bogu u kojoj možemo raspoznati dobro od lošega, bolje od boljega, otkrivati Oca i uz Njega rasti. Kroz molitvu razgovaramo, mislimo na Boga i šutimo da bi ga mogli čuti. Tada se Kraljevstvo Božje uprisutnjuje među nama. Ono nas jednog dana u svojoj punini i još jače, sve očekuje.

Nakon nagovora, slijedilo je pokorničko bogoslužje i vrhunac duhovne obnove, sv. Misa. Župnik vlč. Alfred Kolić, zahvalio se, te je ovu mladu i malu grupu ohrabrio da budu čvrsti u vjeri i njenom svjedočenju. Nakon sv. Mise slijedilo je kratko druženje uz okrjepu u pastoralnoj dvorani.

I. O.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION