Napomena

Drugi korak molitvenog hoda mladih Kutinskog dekanata

Mladi Kutinskog dekanata molitvenim hodom žele biti duhovna potpora u pripremi susreta u Sisku.

Nakon prvog koraka koji je bio u Kutinskoj slatini prošlog petka, u petak 9.ožujka napravili smo drugi korak. Bilo je to klanjanje u župi sv.Antuna Padovanskog u Voloderu.

Klanjanje je predvodio župni vikar iz kutine i kutinske slatine, vlč.Dario Paviša u zajedništvu s župnikom iz Repušnice i s dekanom iz Volodera.

Na početku je dekan Marko Karača pozdravio prisutne mlade i najavio križne putove u dekanatu, zatim je vlč.Dario izložio Presveto. Tema je bila „Lljubavlju Kristovom ljubiti druge i biti im svjetlo“. Molili smo kako za pripremu i uspjeh susreta u Sisku, za obitelji kako bi bile otvorene za prihvat mladih tako i za crkvu u Bosni i Hercegovini.

 Mladi su prilazili oltaru i palili svjećice. Tako su postali svjesni svoje važnosti na ovome svijetu i toga kako oni osvjetljavaju put sebi i drugima

(AM)

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION