Napomena

Obavijest o polasku vlakova na Mariju Bistricu

Mladi iz Sisačko – katedralnog (Sisak, Budaševo), Pokupsko – vukomeričkog (Kravarsko), Sisačko -  pešćeničkog (Sela), Dubičko – kostajničkog (Sunja), Glinskog (Glina, Viduševac) i Petrinjskog dekanata (Petrinja) do Zagreba idu vlakom u 10:45 sa glavnog željezničkog kolodvora u Sisku. Molimo mlade da se na kolodvoru okupe najkasnije u 10:00. Cijena povratne karte Sisak -  Zlatar Bistrica iznosi 64,60 HRK.

 

Mladi iz Kutinskog dekanata (Gornja Jelenska, Kutina, Kutinska Slatina, Popovača, Voloder) do Zagreba idu vlakom u 11:01 sa željezničkog kolodvora u Kutini. Molimo mlade da se na kolodvoru okupe najkasnije u 10:40. Cijena povratne karte Kutina – Zlatar Bistrica iznosi 84,50 HRK.

Vlak iz Zagreba za Zlatar Bistricu polazi u 13:08.

Radi lakše organizacije, molimo sve mlade da u petak, na dan samog hodočašća, prije ili odmah po dolasku na kolodvor novce predaju župnom predstavniku koji će novce zatim dati osobi zaduženoj za kupovinu karata. 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION